چهارشنبه, 2 خرداد 1397

عنوان : هیات امنای جديد صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران ، انتخاب شدند.
زير عنوان : هیات امنای جديد صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
تاريخ شروع : 18/07/1390

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : در تاریخ 10/7/1390 ، در جلسه هیات امنای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران ، هیات مدیره جدید انتخاب شدند
توضيحات :             

در تاریخ 10/7/1390 جلسه هیات امنای صندوق ذخیره با حضور آقایان حسین محمد پورزرندی ، ناصر امانی ، علیرضا آذری ، حسین مظلوم ، عباس ناظران، مهدی محمد بیگی، نادر کرمی، عباس قدیری ، عباس محی الدین، اسماعیل غفاری ، محمد رضا شهاب الدین ، علی محمدنژاد ، هوشمند دلفان آذری و حمیدرضا معلم تشکیل شد و با برگزاری انتخابات ؛ آقایان حسین محمد پورزرندی ، ناصر امانی ، علیرضا آذری ، هوشمند دلفان و حسین مظلوم به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و آقایان عباس محی الدین و  نادر کرمی به عنوان اعضای علی البدل به مدت 2 سال انتخاب شدند.بازگشت               چاپ چاپ

تمامی حقوق سایت برای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری محفوظ می باشد.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0