چهارشنبه, 2 خرداد 1397

عنوان : صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران امکان سپرده گذاری کوتاه مدت را با شرایطی استثنایی برای اعضا خود فراهم کرد.
تاريخ :
 ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ 
ساعت : ۱۰:۲۰:۱۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در راستاي اهداف مؤسسه صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران و در جهت تشويق و ترغيب اعضای محترم به مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي كشور و همچنين استفاده بهینه از منابع مالی اعضا و هدايت آن در بخش هاي اقتصادي طرحی با عنوان جذب سرمایه های خرد اعضا در صندوق ذخیره شهرداری تهران در سال جدید آغاز شد.
این طرح برای اولین بار و بنا به درخواست مکرر اعضاو با شرایطی بسیار استثنایی در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران اجرا می شود.
سپرده خرد، از نوع سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت است که مقاطع پرداخت سود آن به صورت سه ماهه، شش ماهه، یکساله و در سررسید براساس درخواست اعضا در نظر گرفته شده است.
صندوق ذخیره در طرح سپرده گذاری خرد ، به سپرده های دو تا پنج ساله در سررسید، درصد سود قابل توجهی پرداخت می کند . بدیهی است که بالاترین نرخ سود در طرح سپرده خرد ویژه سپرده های پنج ساله است .
گفتنی است که واریز سود علی الحساب هر سه ماه یکبار و کل سود قطعی در پایان دوره مالی پس از تصویب در مجمع عمومی به حساب سپرده گذار واریز می گردد.
 


بازگشت           چاپ چاپ         

تمامی حقوق سایت برای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری محفوظ می باشد.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0