رویدادها
18/07/1390  -  هیات امنای جديد صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران ، انتخاب شدند.  - 
در تاریخ 10/7/1390 ، در جلسه هیات امنای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران ، هیات مدیره جدید انتخاب شدند
09/09/1389  -  مشاهده صورت وضعیت بر اساس مشخصات فردی  - 
شما می توانید بر اساس مشخصات فردی صورت وضعیت خود را در این بخش سایت مشاهده نمایید

Home   آدرس: میدان آرژانتین ، خیابان وزراء، خیابان هفتم، پلاک 26
Home   تلفن گویا: 42582000 - 42647
Home   پیام کوتاه: 30005824
تمامی حقوق سایت برای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری محفوظ می باشد.
V3.9.8.211