چهارشنبه, 25 تير 1399
  • ساعت : ۱۳:۲۱:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 
  • کد خبر : ۲۳۹۴
پاسخ به پرسش های متداول-16
مزیت عضویت در صندوق ذخیره كاركنان چیست؟
مزیت عضویت در موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران از پرسش های متداولی است که بعضا از سوی اعضا مطرح می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان در این باره باید یادآور شد: ماهانه 3 درصد از حقوق اعضای موسسه صندوق ذخیره کارکنان کسر و به  حساب آنها در صندوق واریز می شود. معادل مبالغ کسر شده از حقوق فرد نیز توسط سازمان به این حساب افزوده می شود که تا اینجا سود فرد از عضویت در صندوق معادل 100 درصد است، به عنوان مثال اگر پایه حقوق فردی 2 میلیون تومان باشد، ماهانه مبلغ 120 هزار تومان از حقوق وی کسر شده و مجموع آن در سال یک میلیون و 440 هزار تومان خواهد بود و به همین میزان نیز از سوی سازمان به حساب فرد واریز می شود.

حال اگر موسسه نیز دارای سود عملکردی سالیانه باشد نیز این سود نیز به سپرده اعضا اختصاص خواهد یافت و اندوخته ای که از مبالغ کوچک و به صورت تدریجی و نه دفعی حاصل شده در زمان بازنشستگی و یا بازخریدی به فرد بازگردانده می شود.

گفتنی است به دلیل سوء مدیریت هایی که طی سال های گذشته در اداره موسسه صندوق ذخیره کارکنان رخ داده است، سود مبتنی بر عملکرد موسسه در برخی سال ها حاصل نشده و امید می رود در ره آورد ساماندهی صندوق که طی دو سال اخیر دنبال شده و موسسه به ریل اصلی خود بازگشته است، بتواند وارد دوران سودآوری خود شود.

انتهای پیام

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0