آخرین اخبار

سخن پایانی سال 1392
در عرصه تغییر روزگار و گذر ایام ، بی هیچ تردیدی آنچه به منزله نیروی محرکه ما را به پیش هدایت می کند ، انگیزه گام نهادن در مسیر رشد و تعالی است تا به سعادت حقیقی دست یابیم .
بنابراین رویکرد و پذیرش این اصل که تمامی ما وسیله ای هستیم برای بهبود شرایط سایرین ، آنگاه می توانیم با فراغ بال در جهت ارتقاء سطح خدمات و متعاقب آن کسب رضایت و تحقق رفاه همه اعضاء و همکاران در شهرداری تهران از تمام توان داشته های خود صرف نماییم .
البته ناگفته پیداست که اگر ما بر این طریق عمل کنیم ، دستان توانمند باریتعالی نیز ما را هدایت و حمایت خواهد نمود و آنگاه است که شیرینی خدمت به خلق و مودت با موهبت حضرت احدیت ، آمیخته شده و به زیباترین شکل ممکن بر منتهی مطلب خود و البته سازمان متبوع ، کامران و قادر خواهیم شد.
ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال جدید ، آرزو دارم که خانواده بزرگ صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران را همواره در اوج قله های شایستگی و بالندگی نظاره گر باشم .تابلوی اعلانات
 Home   آدرس: میدان آرژانتین ، خیابان وزراء، خیابان هفتم، پلاک 26
Home   تلفن گویا: 42582000 - 42647
Home   پیام کوتاه: 30005824
تمامی حقوق سایت برای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری محفوظ می باشد.
V3.9.8.211