شرکت گنجینه آتیه آفتاب کیش در سال 1393 با موضوع فعالیت زیر تأسیس شد:

سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای مرتبط با صنعت گردشگری اعم از ایجاد، خرید و توسعه شرکتها و طرحهای مرتبط با اماکن تفریحی، خدماتی، توریستی و فعالیت در زنجیره تامین صنعت گردشگری در کلیه بخشهای دولتی و خصوصی، خرید و فروش انواع سهام، مشارکت در طرح های سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق مشارکت در پروژه ها، طرح ها و سهام شرکتها، مشارکت در سرمایه گذاری طرح های عمرانی و ساختمانی، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی در حوزه کالا، خدمات و گردشگری، اخذ تسهیلات و اعتبارات از موسسات مالی و اعتباری و ارزی و خارجی ، تامین و ارائه خدمات فنی و مهندسی، تامین خدمات و سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای مرتبط و صنعت IT و ICT و خدمات اعم از ایجاد، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی.5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0