نام مرکز هزینه را وارد کنید
نام مرکز هزینه :     


نام مرکز هزینهمشاهده جزییات
    از  5  
سازمان نوسازی شهر تهران
موسسه نشر شهر
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
سازمان میادین میوه و تره بار
شركت خدماتي كالاي شهروند شهرداري تهران
اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران
مامورین
سازمان عمران و مهندسی شهر تهران
شرکت خدمات اداری شهر
ستاد مرکز معاینه فنی خودروهای تهران

 

 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0