نام مرکز هزینه را وارد کنید
نام مرکز هزینه :     


نام مرکز هزینهمشاهده جزییات
    از  5  
سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها
شرکت خاکریزآب
سازمان زيباسازي شهر تهران
ستاد مرکز معاینه فنی خودروهای تهران
سازمان میادین میوه و تره بار
شرکت سرمایه گذاری شهر
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران
شرکت نوسازی عباس آباد
سازمان عمرانی مناطق
سازمان عمران و مهندسی شهر تهران

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0